Home Automotive KETTLER VERSO 109 PDF
Automotive

KETTLER VERSO 109 PDF

Buy Kettler ‘Verso Cross Trainer’ Online at Best Price in India from Sabhealth .com. Shop Online with Free Shipping Service in India. Buy Kettler Verso Elliptical trainer in Singapore,Singapore. Get great deals on Sports & Games Equipment Chat to Buy. Please do not hesitate to ask any questions. Pickup at Eastern Beach. Smoke- free and pet-free home. Thank you. Brand Name: Kettler VERSO XTRAINER.

Author: Akinosida Fenrilkree
Country: Armenia
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 25 May 2009
Pages: 30
PDF File Size: 17.79 Mb
ePub File Size: 9.6 Mb
ISBN: 420-2-87336-921-1
Downloads: 73481
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zusho

Kun je apart een hartslagmeter aansluiten op de ?

Gesteld op om Heb zopas een kettler csstrainer verso tweedehands ontvangenechter HET display werkt niet Ik heb een crosstrainer kellter gekocht maar ben de handleiding kwijt van hoe het scherm werkt kunt u mij een handleiding sturen Gesteld op om Is het mogelijk om de display van de crosstrainer uit te zetten om de batterijen te sparen?

Beste Mevr Dhr We hebben een crosstrainer ketters verso alleen er zit geen handleiding bij Heeft u deze er nog liggen? Hoi, Heeft u de handleiding gekregen? Ik wil de crosstrainer nl in elkaar zetten, maar we hebben de handleiding niet meer. Geantwoord op om Krijgen de stop stand P er niet af. Weet iemand hoe dit probleem opgelost kan worden.

Geachte Wij hebben een kettler crosstrainer verso gekocht bij itek hasselt maar komen er niet aan uit waar de adaptor moet aangesloten worden om de computer aan de praat te krijgen Kan u ons hiermee verder helpen want wij vinden hiervan niets terug in de montagevoorschriften! Helemaal aan de achterkant van het toestel bevind zich de aansluiting, je moet ook wel de fiche die zich bevind bij het monteren van het gedeelte waar de computer opstaat op het gedeelte van het vliegwiel aankoppelen, voor je deze delen in elkaar schroeft.

  DZIGA VERTOV MANIFESTO 1923 PDF

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres.

Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees oettler.

Kettler Verso 109

Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten.

Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Email deze handleiding Delen: T raining computer with digital display. The computer carries out. Star t without previous knowledge. Afterwards, the time is.

Elliptical Trainers KETTLER VERSO 109

DOWN downward setting of default values. By briefly pressing the DOWN key, you reduce the setting. If you press the DOWN key for a longer period. UP upward setting of default values. By briefly pressing the UP key, you increase the setting values. If you press the UP key for a longer period of time, the.

  KEDROV OUR FATHER PDF

KETTLER VERSO XTRAINER

Functions and Operation of the T raining Computer. RESET key is pressed for longer than 2 seconds, all values are.

In the display respectively a large display and at the same time. After finishing exercising, the exercise data remains and can. If the large display with the respec-tive unit appears, the fun.

In this display, at turning intervalls every 6. The counting grading follows in 0. Stel uw vraag in het forum. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kettler Verso bij: De handleiding is 2,49 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd.

Crosstrainer Kettler Verso | DealShaker

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan verrso zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.

Author

admin